Dofinansowanie na kapitał obrotowy

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr otrzymało z dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cel projektu
Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N)

Przewidywane efekty
Zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Termin realizacji projektu: lipiec-wrzesień 2020 roku
Wysokość dofinansowania wyniosła: 183 491,31 PLN.
W tym ze środków Unii Europejskiej: 183 491,31 PLN (100%).

Środki zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z przeznaczeniem.