Płatności

Należności za szkolenia i usługi świadczone przez MCKK mogą być wpłacane na konto bankowe lub bezpośrednio w kasie MCKK.

PRZELEWY NA KONTO:

BGŻ BNP Paribas Bank Polski S.A.:  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

W tytule przelewu proszę podać dane pozwalające na bezpośrednie przyporządkowanie dokonywanej wpłaty do zobowiązania. Może to być:

  • nr opłacanej faktury VAT,
  • lub imię i nazwisko kursanta oraz nazwa kursu, którego opłata dotyczy,
  • lub imię i nazwisko osoby wnioskującej o duplikat oraz sformułowanie „duplikat”,
  • lub inne jednoznaczne wskazanie tytułu – np. spłata zadłużenia – imię i nazwisko.

WPŁATY W KASIE:

W kasie MCKK można dokonywać wpłat gotówkowych i bezgotówkowych (z wykorzystaniem karty płatniczej).

Dokonując wpłaty w kasie należy jednoznacznie podać (przed dokonaniem wpłaty) czy jest ona dokonywana w imieniu osoby fizycznej czy przedsiębiorcy. Po dokonaniu wpłaty zmiana nie jest możliwa.

Tytuł wpłaty powinien być podany podobnie jak na przelewie, np.:

  • nr opłacanej faktury VAT,
  • lub imię i nazwisko kursanta oraz nazwę kursu, którego opłata dotyczy,
  • lub imię i nazwisko osoby wnioskującej o duplikat oraz sformułowanie „duplikat”,
  • lub inne jednoznaczne wskazanie tytułu – np. spłata zadłużenia – imię i nazwisko.

Kasa MCKK jest czynna w siedzibie MCKK w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 84
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.