Eksterna

Zawód na skróty – ścieżka eksternistyczna

Czym jest kurs eksternistyczny?

Wszystkim osobom, które chcą zdać egzamin w trybie eksternistycznym proponujemy udział w krótkim,  (kilkutygodniowym) kursie – repetytorium, przygotowujący do egzaminu przed OKE. Egzamin ten potwierdza kwalifikacje zawodowe. Ukończenie kursu umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół branżowych, techników czy KKZ.  Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo potwierdzone świadectwem lub dyplomem do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

WAŻNE! Do egzaminu eksternistycznego dopuszczane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną osoby z minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Przeróbka

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat zawodów?

Zdecydowałeś i chcesz się zapisać?

Zadzwoń lub napisz: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl