Duplikaty certyfikatów i świadectw

MCKK Sp. z o.o. wydaje dokumenty w postaci duplikatów zaświadczeń dla kursów ukończonych po 01.01.2010 r. oraz zaświadczeń dla kursów ukończonych do 31.12.2009 r. Dokumenty te wydawane są na wniosek osób prywatnych lub zakładów pracy i instytucji.

Opłata za wystawione duplikaty/zaświadczenia o ukończeniu kursu wynosi 100 zł, dla osób prywatnych. Opłatę można wnieść przelewem lub dokonać płatności kartą w kasie MCKK Sp. z o.o., po uprzednim zweryfikowaniu danych z osobą odpowiedzialną za wystawienie duplikatu. Zakłady pracy i instytucje, które były płatnikami kursów, nie ponoszą opłat za wydanie w/w dokumentów – wymagany jest jednak kontakt ze strony osoby prowadzącej Dział Kadr.

Wniosek o wydanie duplikatu

Szczegółowe informacje
crdsz@mckk.com.pl
tel. 887 380 077