Wyrobisko szkoleniowe

Wyrobisko szkoleniowe

Specjalnie dla potrzeb kształcenia praktycznego w zawodach górniczych przygotowaliśmy wyrobisko szkoleniowe w obudowie ŁP służące do nauki stawiania różnych typów obudów, budowy tam, przebudowy lutniociągów oraz rurociągów, a także innych podstawowych czynności górniczych. Wyrobisko jest dokładnym odwzorowaniem wyrobisk, które znajdują się pod ziemią.

Zajęcia w wyrobisku szkoleniowym stanowią dobre wprowadzenie do zajęć praktycznych realizowanych w warunkach dołowych pod ziemią.

Wyrobisko jest przygotowane w uzgodnieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i przystosowane do przeprowadzania egzaminów praktycznych w zawodach związanych z górnictwem podziemnym.