Wirtualna rzeczywistość

Wirtualna rzeczywistość

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła Zawodowców – edycja 2” wdrożyliśmy do użytku w 2021 stanowisko wirtualnej rzeczywistości tj. program pozwalający na wprowadzenie od kilku do kilkunastu scenariuszy
zdarzeń dotyczących pracy pod ziemią. Za pomocą dodatkowego sprzętu komputerowego
i gogli interaktywnych uczestnicy zajęć mogą przećwiczyć zachowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, co nie jest możliwe podczas zajęć praktycznych na samej maszynie.

Okulary Oculus Quest 2, pozwolą szkolić się wirtualnie z udziałem maszyny wiercącej, wozu odstawczego i ładowarki łyżkowej. Nowoczesny sprzęt służy zarówno młodzieży z Zespołu Szkół MCKK, jak i dorosłym uczestnikom kursów operatorskich, które uwzględniają w swoim programie codzienną obsługę maszyn SMG.

Wirtualna rzeczywistość służy do urozmaicenia i wdrożenia nowych możliwości nauczania pod względem wirtualnego świata maszyn górniczych na dole pod ziemią z dziedziny obsługi zmianowej, która ma duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyn górniczych.

Wprowadzenie wirtualnej rzeczywistości do kształcenia pomaga w nauczaniu procedur i zasad zachowania się pod ziemią.

Tytuł projektu: Szkoła Zawodowców MCKK edycja 2

Numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0010/19

Zadanie 3. Zakup wyposażenia szkolnych pracowni zawodowych

Działanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji projektu od 2020-09-01 do 2022-08-31