Uziomy

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu nr RPDS.10.04.01-02-0010/19 pn. „Szkoła Zawodowców – edycja 2” baza szkoleniowa MCKK została w 2021 roku doposażona o stanowisko dydaktyczne do badania środków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie prawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych. Stanowisko pozwala na poznanie zasad działania i ocenę skuteczności stosowanych środków i metod ochrony przeciwporażeniowej.
W szczególności:

  • zasad stosowania środków ochrony przeciwporażeniowej oraz badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • stosowania środków ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń,
  • badania zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Tytuł projektu: Szkoła Zawodowców MCKK edycja 2

Numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0010/19

Zadanie 3. Zakup wyposażenia szkolnych pracowni zawodowych

Działanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji projektu od 2020-09-01 do 2022-08-31

Po więcej informacji na temat szkoleń SEP zapraszamy pod numer telefonu 887 380 064