Taśmociąg

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu nr RPDS.10.04.01-02-0010/19 pn. „Szkoła Zawodowców – edycja 2” baza szkoleniowa MCKK została w 2021 roku doposażona o stanowisko dydaktyczne do obsługi i konserwacji przenośników taśmowych. Przenośnik taśmowy o długości ok 10 m, stanowi odwzorowanie najczęściej spotykanych zabudów przenośników w kopalniach Polskiej Miedzi. Stanowisko pozwoli na bezpieczną naukę praktyczną w następującym zakresie:

  • Zapoznanie z budową i zasadą działania przenośnika.
  • Nauka czynności obsługowych operatora przed uruchomieniem przenośnika, w czasie pracy i po zakończeniu pracy na zmianie.
  • Przekazywania urządzeń następnej zmianie, raportowanie o stanie technicznym przenośników.
  • Uruchamianie przenośników w próbie blokadzie i normalnych warunkach pracy.
  • Korzystanie z sygnalizacji rozruchu, linek awaryjnych, wskaźników i wyłączników na trasie.
  • Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przenośnika oraz wykonywanie prac obsługowo – technicznych przy konserwacji, regulacji biegu taśmy, likwidacji poślizgu, czyszczenia taśmy, wymianie elementów uszkodzonych itp.

Tytuł projektu: Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2

Numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0010/19

Zadanie 3. Zakup wyposażenia szkolnych pracowni zawodowych.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji projektu: 2020-09-01 – 2022-04-30