Symulatory maszyn górniczych SWW, SWK

W 2023 w MCKK do użytku w szkoleniach operatorskich wchodzą kolejne symulatory SMG.

Tym razem oparte są na kabinach maszyn odwzorowanych 1:1 wozów wiertniczych i kotwiących produkowanych przez
Mine Master Spółka z o.o.: Face Master 1.7 K oraz Roof Master 1.7 K

Symulator samojezdnego wozu wiercącego FACE MASTER 1.7K

Na urządzenie składa się:

 1. Makieta kabiny operatora.
 2. Oprogramowanie symulacyjne SWW.
 3. Stanowiska instruktora.
 4. Oprogramowanie sterujące ćwiczeniem.
 5. Sieć lokalna.
 6. Komunikacja audio.
 7. Monitoring wideo.
 8. Zewnętrzna prezentacja sytuacji w kabinie.

Symulator samojezdnego wozu kotwiącego ROOF MASTER 1.7

Na urządzenie składa się:

 1. Makieta kabiny jazdy.
 2. Makieta kabiny kotwienia.
 3. Oprogramowania symulacyjne jazdy samojezdnego wozu kotwiącego.
 4. Oprogramowanie symulacyjne do kotwienia samojezdnym wozem kotwiącym.
 5. Stanowisko instruktora.
 6. Oprogramowanie sterujące ćwiczeniem.
 7. Sieć lokalna.
 8. Komunikacja audio.
 9. Monitoring wideo.
 10. Zewnętrzna prezentacja sytuacji w kabinie.

Realistyczne szkolenie

Prowadząc prace nad wdrożeniem symulatorów, położono szczególny nacisk na realistyczne odwzorowanie wnętrz kabin oraz wirtualnego środowiska przedstawiającego wygląd kopalni rud miedzi. Wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem symulatorów SWW i SWK słuchacz odbiera bodźce maksymalnie zbliżone do występujących w rzeczywistej pracy operatora – słyszy dźwięki charakterystyczne dla pracy maszyny pod ziemią, odczuwa ruch platformy, widzi w polu równie ograniczonym. Pozwala mu to podejmować decyzje tak, jak w warunkach rzeczywistych na prowadzonej maszynie w kopalni pod ziemią. Praca w środowisku wirtualnym daje możliwość przećwiczenia różnych scenariuszy w bezpieczny i mniej stresujący dla przyszłych operatorów sposób.

Zawansowany proces szkolenia

Cały proces szkolenia jest monitorowany i nadzorowany z pomieszczenia instruktora. Instruktor podczas programu szkoleniowego zadając ćwiczenia do wykonania pozostaje w stałym kontakcie z operatorem – kursantem, a dzięki zamontowanym wewnątrz kapsuły kamerom i mikrofonom może obserwować i śledzić jego zachowanie.

Dodatkową opcją symulatora jest możliwość zadawania maszynie awarii, które instruktor może wywołać w dowolnym momencie podczas wykonywania standardowych zadań przez ćwiczącego. Funkcja ta ma na celu wyrobienie u przyszłego operatora nawyku kontroli pracy maszyny oraz podejmowania określonych działań, które w rzeczywistych warunkach mają zmniejszyć ryzyko poważnych awarii i zwiększyć bezpieczeństwo podczas eksploatacji prawdziwej maszyny.

Bezpieczny sposób prowadzenia szkolenia

Proces szkolenia na symulatorze to nie tylko doskonalenie umiejętności pracy maszyną, do których możemy zaliczyć m. in. prace związane urabianiem i zabezpieczaniem wyrobisk górniczych. Szkolenie dotyczy również umiejętności  bezpiecznego poruszania się tego typu ciężką maszyną po sieci chodników górniczych. Zaimplementowane w symulatorze rozwiązania wymuszają i uczą prowadzenia maszyny zgodnie z Regulaminem Ruchu Maszyn Górniczych. Manewrowanie w komorach maszyn ciężkich, mijanie maszyn uprzywilejowanych w wyrobiskach górniczych czy górników i przeszkód, to zdarzenia, z którymi operator może się spotkać w codziennej pracy. Dzięki nauce przy zastosowaniu symulatora może je przetestować pod nadzorem instruktora w bezpieczny sposób.

Ocena szkolenia

Ważny aspekt każdego ćwiczenia to ocena poprawności jego wykonania. Oprócz kontroli przez instruktora w czasie rzeczywistym, wykonywanych przez operatora zadań, system po zakończeniu pracy generuje raport. Raport z ćwiczenia stanowi materiał do dalszej pracy nad doskonaleniem umiejętności oraz wskazuje najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania zadań. Pozwala to na szybszą ich eliminację i podnosi efektywność nauczania.

Symulatory szkoleniowe w połączeniu z teoretyczną wiedzą zdobytą wcześniej na zajęciach, pozwalają przyszłym operatorom na uzyskanie doświadczenia i nowych umiejętności w bezpiecznym i przyjaznym środowisku zbliżonym do warunków naturalnych. Przeprowadzony w ten sposób trening ułatwia przejście do kolejnego etapu procesu szkoleniowego jakim jest jazda prawdziwą maszyną na poligonie szkoleniowym Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr. Uczy również jak w przyszłości w razie konieczności reagować szybko i właściwie w krytycznych sytuacjach pracując w warunkach naturalnych.

Wszystkie symulatory dla MCKK zaprojektowała i wyprodukowała firma EDUCAR Informatyczne Systemy Edukacyjne.