Symulatory maszyn górniczych SWT, LKP

Symulator

Symulator SWT

W programie kształcenia operatorów w MCKK prowadzone są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulatora jazdy pojazdami transportowym tzw. „pojazdami na bazie samochodów terenowych SWTs i SWTm”.

Symulator został wyposażony w trzy ekrany pozwalające na widzenie zbliżone do widzenia kierowcy pod ziemią oraz konstrukcję fotela odwzorowującą rzeczywiste drgania podczas przejazdu wyrobiskiem. Powstał on w ścisłej współpracy z MCKK, które było odpowiedzialne za zaprojektowanie jego funkcjonalności oraz za merytoryczne dostosowanie oprogramowania do realnych warunków pracy pod ziemią w kopalniach Polskiej Miedzi.

W programie kształcenia operatorów w MCKK prowadzone są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulatora jazdy pojazdami transportowym tzw. „pojazdami na bazie samochodów terenowych SWTs i SWTm”.

Symulator został wyposażony w trzy ekrany pozwalające na widzenie zbliżone do widzenia kierowcy pod ziemią oraz konstrukcję fotela odwzorowującą rzeczywiste drgania podczas przejazdu wyrobiskiem. Powstał on w ścisłej współpracy z MCKK, które było odpowiedzialne za zaprojektowanie jego funkcjonalności oraz za merytoryczne dostosowanie oprogramowania do realnych warunków pracy pod ziemią w kopalniach Polskiej Miedzi.

Symulator pozwala doskonalić technikę jazdy, umożliwia reagowanie na zdarzenia, które występują w warunkach rzeczywistych, w kopalni, sprawdza praktyczną znajomość Regulaminu Ruchu Maszyn Górniczych.

Symulator ŁADOWARKI LKP-0903

MCKK wdrożyło do procesu szkoleniowego zaawansowany technologicznie symulator służący, jako pomoc w szkoleniu przyszłych operatorów ładowarek łyżkowych. Pozwala on doskonalić umiejętności w zakresie nabierania i wysypywania urobku oraz poruszania się maszyną po wyrobisku górniczym zgodnie z Regulaminem Ruchu Maszyn Górniczych. Ponadto uczy reagowania na awarie maszyny, które są generowane przez instruktora w trakcie ćwiczeń. Sytuacje te, występują i sygnalizowane są tak, jak w rzeczywistych warunkach pracy ładowarki pod ziemią.

Konstrukcja symulatora LKP-0903 pozwala na odtworzenie tak obrazu, jak również ruchu maszyny oraz dźwięków, które występują w rzeczywistej pracy operatora pod ziemią. Kapsułowa kabina symulatora jest dokładnym odwzorowaniem kabiny ładowarki LKP-0903.