Poligon maszyn górniczych

Maszyny górnicze

Poligon Szkoleniowy MCKK jest to specjalistycznie przygotowane miejsce szkolenia praktycznego przyszłych operatorów, na którym słuchacze kursów górniczych MCKK korzystają z:

 • parku maszynowego rzeczywistych maszyn górniczych,
 • symulacyjnego przodka szkoleniowego do nauki wiercenia i kotwienia samojezdnymi maszynami wiercąco-kotwiącymi,
 • dwóch symulacyjnych przodków szkoleniowych do nauki ładowania samojezdnymi ładowarkami górniczymi,
 • wysypu rozładowczego urobku samojezdnymi wozami odstawczymi,
 • układu dróg przejazdowych i skrzyżowań ukształtowanych na wzór wyrobisk podziemnych – plac manewrowy oznakowany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Ruchu Maszyn Górniczych przeznaczony do nauki jazdy i manewrowania maszynami samojezdnymi,
 • stanowiska pokazowego gaszenia pożaru maszyny stałą instalacją gaśniczą,
 • urządzeń i punktów obsługowo-konserwacyjnych maszyn.

Do dyspozycji słuchaczy kursów i uczniów Zespołu Szkół MCKK zgromadzono następujący park maszynowy:

 • Ładowarka samojezdna ŁK-1 B0403.
 • Ładowarka samojezdna ŁK-2C.
 • Samojezdny wóz wiertniczy SWW-1H.
 • Samojezdny wóz kotwiący SWKM-1/1.
 • Wóz odstawczy CB4PLCH.
 • Wóz odstawczy CB4P24K.
 • Ładowarka samojezdna LKP 0805C.
 • Land Rover Defender.
 • Samojezdny wóz SWW-1HS.

Wszystkie maszyny są czynne i umożliwiają praktyczną naukę kierowania nimi i sterowania układami roboczymi. Dla osiągnięcia najlepszych efektów szkolenia praktycznego maszyny górnicze są wyposażone identycznie jak w kopalni, pod ziemią.

Do dyspozycji słuchaczy przygotowaliśmy także przekroje maszyn górniczych, filmy, plansze poglądowe i inne pomoce naukowe.