Laboratorium hydrauliki siłowej

Laboratorium hydrauliki słowej MCKK posiada certyfikację Bosch Rexroth Training Center. Wyposażenie spełnia wymagania konieczne do realizacji szkoleń z zakresu hydrauliki siłowej mobilnej i stacjonarnej, na profesjonalnym poziomie zgodnie z najwyższymi standardami CE Training Partner Bosch Rexroth.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr od 2022r. jest licencjonowanym partnerem Bosch Rexroth w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu hydrauliki siłowej i pneumatyki.

Box Rexroth

Pracownia hydrauliki siłowej MCKK jest przygotowana na podzespołach firmy Bosch-Rexroth i wyposażona w urządzenia przemysłowe najwyższej klasy. W pracowni uczestnicy szkoleń samodzielnie wykonują zadane układy i instalacje oraz diagnozują poprawność ich działania. Zajęcia znacząco ułatwiają zrozumienie zasad działania maszyn oraz wzbogacają wiedzę mechaników i operatorów.

Pracownia jest wyposażona w urządzenia, które pozwalają wykonać i zdiagnozować instalacje hydrauliczne w ramach 20 różnych ćwiczeń m.in.: budowę układów skrętu, hamulcowych i roboczych. Pozwala również zaprezentować działanie bardziej skomplikowanych układów, jakimi są np. napędy hydrostatyczne stosowane coraz częściej w kopalniach.

Laboratorium hydrauliki zostało doposażone w ramach realizacji projektu „Szkoła Zawodowców MCKK” nr RPDS.10.04.01-02-0003/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie 4. Zakup wyposażenia szkolnej pracowni hydrauliki mobilnej.

Okres realizacji projektu od 2019-09-01 do 2022-08-31

Działanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.