EGZAMIN SEP 2024

Zgodnie z §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Cena egzaminu od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku wynosi 424,20 zł, natomiast od 1.07.2024 roku będzie wynosić 430zł.