Rozwój Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. poprzez inwestycje w kadry

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Miedziowce Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. jest partnerem firmy OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w projekcie realizowanym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3, schemat „a”, o numerze ref. SPORZL-2.3a-2-02-016/0028, pt:

„Rozwój Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. poprzez inwestycje w kadry”

Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 schemat a pt.: „Rozwój Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. poprzez inwestycje w kadry”. Projekt miał na celu podniesienie poziomu umiejętności i wiedzy pracowników oraz kadry kierowniczej Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
W trakcie trwania projektu przeszkoliliśmy 512 uczestników. Szkolenia obejmowały zakres szkoleń zawodowych (operatorskich, spawalniczych i górniczych), miękkich oraz językowych.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Firmą OTREK Europejskim Centrum Rozwoju Biznesu, w którym uczestniczyliśmy jako partner.

Tematy szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu przez MCKK Sp. z o.o.:

 • Operator pojazdów transportowych i specjalistycznych.
 • Operator wozów odstawczych CB-4.
 • Operator wozów wiercących i kotwiących.
 • Operator przodkowych i pozaprzodkowych ładowarek samojezdnych.
 • Kurs obsługi sprężarek tłokowych i śrubowych.
 • Szkolenie z zakresu hydrauliki SCMG.
 • Szkolenie z zakresu obsługi i napraw silników DEUTZ.
 • Kurs instruktorów strzałowych.
 • Kurs górnika strzałowego.
 • Kurs specjalistyczny dla nowozatrudnionych górników.
 • Kurs przygotowawczy do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny robotnika w zawodzie górnik.
 • Kurs ponadpodstawowy dla spawaczy.
 • Język niemiecki – poziom podstawowy.
 • Język niemiecki – poziom średnio zaawansowany.

Czas trwania projektu: od 10.11.2005 do 31.12.2007
Wartość projektu: 715 012,05 zł