Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników samorządowych Powiatu Lubińskiego

Projekt „Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników samorządowych Powiatu Lubińskiego”.

Realizowany w ramach Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. oraz Powiat Lubiński.

Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 pt. „Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników samorządowych Powiatu Lubińskiego”. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w urzędach jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu lubińskiego.

Szkolenia adresowane były do osób pracujących w placówkach administracji samorządowej na terenie Powiatu Lubińskiego. W ramach tworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, każdy z uczestników wziął udział w wybranych modułach szkoleniowych, w zakresie odpowiednim do swoich potrzeb. Pierwszy moduł szkoleń obejmował program zajęć w zakresie nauki języków obcych, natomiast drugi – techniki informacyjne i komunikacyjne. Słuchacze mieli możliwość wyboru jednego z dwóch języków (angielskiego lub niemieckiego) oraz trzech z sześciu zaproponowanych tematów z zakresu technik informacyjnych ITC – (MS Windows, MS Word, MS Excel, prezentacje multimedialne, MS Project, MS Access), a także po jednym z zarządzania projektami lub treningu interpersonalnego.

W trakcie trwania projektu przeszkoliliśmy 84 uczestników. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr było liderem projektu.

Czas trwania projektu: od 10.11.2005 do 31.07.2007
Wartość projektu: 424 259,73 zł