Uczymy się ratować ludzkie życie

Uczymy się ratować ludzkie życie

Po raz kolejny rusza program edukacyjny “𝑼𝒄𝒛𝒚𝒎𝒚 𝒔𝒊ę 𝒓𝒂𝒕𝒐𝒘𝒂ć ż𝒚𝒄𝒊𝒆 – 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒘𝒔𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒅𝒎𝒆𝒅𝒚𝒄𝒛𝒏𝒂”
🚑🧪💊
Program realizowany jest ze środków Powiat Lubiński a prowadzony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr.
Dzięki programowi, przeprowadzone zostaną szkolenia dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych z Powiatu Lubińskiego.
Każda klasa biorąca udział w programie skorzysta ze szkolenia w wymiarze 8 godzin lekcyjnych, w tym 3 godziny szkolenia wykładowego oraz 5 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych 💪
A wszystko po to, żeby nauczyć się radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia i umieć udzielić fachowej pomocy.