Szkolenie okresowe dla służb BHP

Szkolenie okresowe dla służb BHP

Służby BHP

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (w tym dla pracowników służby bhp zatrudnionych jako osoby kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach (program zaakceptowany przez OUG)

  • Termin szkolenia: 29.09 – 04.10.2022 r. (32 h).
  • Cena: 850 zł/os.