REKRUTUJEMY!

SZKOŁA ASESORÓW

ZAPISZ SIĘ!

Metody Assessment/Development Center

zgłoszenia przyjmujemy
do 20.03.2020

Assesment i Development Center (AC/DC) jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Pozwala zebrać rzetelne informacje o wiedzy, umiejętnościach i postawach uczestników. Obiektywizm metody wynika z różnorodności stosowanych kryteriów diagnozy (diagnozowany jest cały zestaw kompetencji), różnorodności narzędzi (wiele zadań, ćwiczeń i symulacji) raz diagnozowaniu przez zespół obiektywnych, wyszkolonych Asesorów. Absolwent naszej Szkoły jest gotowy do projektowania sesji oraz pełnienia zadań Asesora w procesach AC/DC.

O METODZIE

zaczynamy od diagnozy kompetencji metodą Development Center – każdy uczestnik pozna swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju

realizowanej w ramach sesji wyjazdowej


każdemu uczestnikowi zapewniamy udział w dwóch rzeczywistych sesjach Assessment/ Development Center jako asystent Asesora
(I sesja) oraz jako Asesor (II sesja)


program Szkoły Asesorów jest w pełni zgodny z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”


Szkoła jest certyfikowana przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center.

CO NAS WYRÓŻNIA?

organizacja zajęć

program

Proces kształcenia obejmuje 72 godziny dydaktyczne (16 godzin wykładów oraz 56 godzin ćwiczeń i warsztatów) i realizowany podczas czterech dwudniowych zjazdów oraz dwóch dni praktyk asesorskich:

26 – 27.03.2020 r. (zajęcia wyjazdowe)

16 – 17.04.2020 r.

14 – 15.05.2020 r.

26 – 27.06.2020 r.

Diagnoza Development Center dla Uczestników

Specyfikacja komunikacji Asesora

Sylwetka Asesora

Mechanizm działania metody AC/DC, systemy kompetencyjne oraz wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania

Metody tworzenia modeli kompetencyjnych

Narzędzia diagnostyczne

Techniki asesorskie: obserwacji, wnioskowania, rozwiązywania problemów, negocjacyjne itp.

Warsztat tworzenia narzędzi diagnostycznych

Logistyka sesji diagnostycznych, projektowanie merytoryczne

i techniczne sesji

Zasady tworzenia raportów i feedback po diagnozie

Zagadnienia etyczne w stosowaniu metody

Praktyka asesorska

Terminy praktyk ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.


Zajęcia odbywają się w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21.

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Szkoły Asesorów certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody AC/DC.

TRENER WIODĄCY

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący

w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych.

JANUSZ DZIEWIT

605 555 549

janusz.dziewit@experumhr.pl

724 555 552

k.bilska@mckk.com.pl

KAMILA BILSKA


Kieruje działem Szkoleń Rozwojowych
w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr.

Odpowiedzialna za rekrutację oraz organizację zajęć Szkoły Asesorów.


KIEROWNIK PROJEKTU

KOSZT UCZESTNICTWA: 6 500 zł (zw. VAT)

w cenie:

ocena kompetencji wymaganych u Asesorów,

udział w warsztatach,

konsultacje z trenerem,

materiały szkoleniowe,

zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć wyjazdowych.

CENA NIE UWZGLĘDNIA DOJAZDU NA MIEJSCE SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIU

"Szkoła Asesorów, pod szyldem Experum HR to niewątpliwie punkt obowiązkowy dla osób, które chcą zgłębić tematykę Assessment Center (AC) i Development Center (DC). To 4 spotkania, podczas których uczestnik jest prowadzony przez każdy drobny element AC i DC, nie tylko zyskuje na ich temat wiedzę, ale również może go doświadczyć i podzielić się swoimi wnioskami i obserwacjami w gronie doświadczonych biznesowo ludzi.Praktyka i profesjonalizm - to 2 określenia, które idealnie opisują charakter Szkoły Asesorów. Serdecznie polecam!"

Dawid Straszak – Team Leader, Trener, UPS

„Dzięki uczestnictwu w Szkole Asesorów poznałam w pełni stronę techniczną zawodu. Miałam możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach pełniąc role diagnozowanego oraz asesora, co dało mi obraz i próbkę odczuć z obu stron. To, co jednak najbardziej utkwi mi w pamięci, to etyka działalności asesora. Wiele narzędzi HRowych, które są niepoprawnie wykorzystywane często powoduje niechęć i strach uczestników, przez co tracą one na wartości dla głównych zainteresowanych. Po Szkole Asesorów każdy z uczestników ma solidne etyczne i merytoryczne podstawy do wykonywania AC czy DC. Dodatkowo gwarantowane praktyki stanowią doskonałe uzupełnienie. Polecam w 100%!”

Agnieszka Bilska - HR & Training Officer, DoubleTree by Hilton Wroclaw

„Świetne szkolenie dla osób które rozpoczynają swoją przygodę z metodologią Assessment i Development Centre, jak również dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć profesjonalnych umiejętności”.

Andrzej Listwan - HR Manager, UPM Raflatac

„Znakomita wiedza merytoryczna prowadzącego zachęca do poszerzania swej wiedzy. Potrafi zarazić pozytywną energią i przekonać do zdiagnozowania siebie, a potem innych. Cały kurs znacznie poszerza horyzonty i daje wzrost kompetencji oraz pozwala odkryć ukryte w sobie zasoby”.

Grzegorz Śliwiński - Kierownik Operacyjny, LOTOS Paliwa

Projekt przygotowany we współpracy partnerskiej Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie, Szkoły Asesorów Experum oraz Związku Pracodawców Polska Miedź.

ZAPISZ SIĘ

JUŻ TERAZ!

POBIERZ SZCZEGÓŁOWĄ ULOTKĘ