Podstawowy kurs lutowaczy gazowych

Podstawowy kurs lutowaczy gazowych

W dniach 25.10.2021-29.10.2021 r. zapraszamy na Podstawowy kurs lutowaczy gazowych.

Kurs obejmuje 40 godzin dydaktycznych (5 dni zajęć) w tym: 16 godzin zajęć teoretycznych oraz  24 godziny zajęć praktycznych wraz z egzaminem

Program kursu:
1.    Podstawy lutowania.
2.    Materiały dodatkowe do lutowania.
3.    Gazy techniczne.
4.    Urządzenia do ręcznego lutowania gazowego.
5.    Rodzaje i własności połączeń lutowanych.
6.    Materiały lutowane i przygotowanie elementów do lutowania.
7.    Metody lutowania.
8.    Technologia lutowania różnych metali i stopów.
9.    Bezpieczeństwo pracy przy lutowaniu gazowym.
10.    Zajęcia praktyczne.

Warunki przyjęcia: ukończenie kursu gazowego spawania blach lub kurs gazowego spawania rur.

Cena kursu: 1300 zł za osobę.

Bliższe informacje i zapisy
Dział Szkoleń Zawodowych MCKK
ul. M. Skłodowskiej-Curie 84 pok 5
tel 887 380 063 lub 064
zawodowe@mckk.com.pl