Dokumenty

Dokumenty KKZ

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół MCKK w Lubinie >>> czytaj

Zasady oceniania na Kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół MCKK w Lubinie >>> czytaj

Regulamin porządkowy >>> czytaj

 

 ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ!