KKZ

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zawód dla dorosłych

Czym jest KKZ?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, to forma kształcenia osób dorosłych, która daje możliwość  zdobycia nowego zawodu. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie.

WAŻNE! Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmowane są osoby bez doświadczenia zawodowego.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy mają większą szansę na znalezienie pracy, awans zawodowy lub utrzymanie zatrudnienia.

 

GórnikTechnik górnikElektrykTechnik elekrtyk

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat zawodów?

Zdecydowałeś i chcesz się zapisać?

Zadzwoń lub napisz: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl