Szkoły dla dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zawód dla dorosłych

GórnikTechnik górnikElektrykTechnik elekrtyk

Zawód na skróty – ścieżka eksternistyczna

GórniczeElektrycznePrzeróbka