Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

 

Karty zgłoszenia na szkolenia:

 

Wnioski kwalifikacyjne – SEP
W ramach przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną
Nr 654/123/02/15 działającą przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Lubinie.
Wnioski egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.spe.lubin.pl

 

Wnioski – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu: