Maszyny Budowlane i Wózki Widłowe

MASZYNY BUDOWLANE I WÓZKI WIDŁOWE

Poligon Szkoleniowy MCKK jest to specjalistycznie przygotowane miejsce szkolenia praktycznego przyszłych operatorów maszyn górniczych i budowlanych, na  którym słuchacze kursów korzystają z:

  • placu manewrowego dla maszyn stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • wybetonowanego i odpowiednio przygotowanego placu manewrowego do praktycznej nauki kierowców wózków jezdniowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem:

  • Wózka widłowego spalinowego NISSAN P1D1A15LQ.
  • Wózka jezdniowego „Suchedniów”.
  • Ładowarki Ł 200.

oraz koparek i koparko-ładowarek budowlanych.