Laboratorium Ukladów Pneumatycznych i Elektropneumatycznych

LABORATORIUM UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH

Laboratorium układów pneumatycznych i elektropneumatycznych MCKK przygotowane zostało w oparciu o podzespoły firmy Bosch Rexroth. Zajęcia w laboratorium pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z budową i działaniem napędów oraz urządzeń pneumatycznych, diagnozowanie i wykrywanie usterek, wykonywanie pomiarów wielkości charakterystycznych, bezpieczne wykonywanie prac związanych z eksploatacją, konserwacją i naprawą instalacji pneumatycznych.

W przemyśle używa się sprężonego powietrza do napędu podzespołów maszyn i sprzętu oraz narzędzi. Stanowisko pneumatyczne pozwala poznać i zrozumieć zastosowanie sprężonego powietrza jako nośnika energii oraz jego wpływ na bezpieczeństwo pracy z układami pneumatycznymi i urządzeniami nieelektrycznymi.