Oferta kursu przygotowującego do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Oferta kursu przygotowującego do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Kurs GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Oferujemy Państwu kurs przygotowujący do państwowego egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin Kwalifikacja GIW.05 wyodrębniona jest w zawodach:

  • OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZERÓBCZYCH 811205
  • TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH 311706

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbędzie się  w sesji I-II 2023 r. przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Proponujemy kurs obejmujący 160 godzin zajęć, w tym 32 godz. zajęć praktycznych, w tym 8 godzin zajęć praktycznych u pracodawcy.

Celem kształcenia będzie przygotowanie uczestników do egzaminu zawodowego oraz do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin:

1) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;

2) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych;

3) prowadzenia procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

4) prowadzenia procesów magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych.

Zajęcia realizowane będą w terminie od września do grudnia 2022 roku, zaś egzamin zawodowy odbędzie się w terminach w sesji I-II 2023 r. – egzamin teoretyczny w formie elektronicznej i egzamin praktyczny.

Cena kursu obejmuje:  zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz catering, przy grupie liczącej minimum 10 osób i wynosi 2100,00 zł od osoby.

Koszt egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną wynosi 232,32 zł.

Bliższe informacje

Sekretariat Szkół dla Dorosłych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, pokój 7, tel. 665 44 44 72

Ze względu na terminy organizacji kursu, na Państwa zgłoszenia czekamy do 01 września 2022 r.

Zapraszamy!