Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi

Serdecznie zapraszamy na kurs “Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi”

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia TDT na tankowanie i opróżnienie zbiorników transportowych: cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne 5 lat.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych i egzamin przed TDT (3 dni w godzinach od 8:00 do 14:45).

Miejsce szkolenia

MCKK lub miejsce uzgodnione ze zleceniodawcą.

Terminy

1/ 16-18.09.2020 r.

2/ 23-25.09.2020 r.

Cena:

6.300 zł za grupę (dodatkowo należy doliczyć koszt egzaminu TDT tj. 184,43/egz.).

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • co najmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

 

Zagadnienia tematyczne:

  • wiadomości na temat materiałów niebezpiecznych, w tym ich właściwości fizyko-chemiczne materiałów niebezpiecznych,
  • budowa i rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do towarów niebezpiecznych,
  • wymagania dotyczące znakowania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich wyposażenia i osprzętu,
  • przepisy i zasady BHP i P. POŻ. obowiązujące podczas obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy

Dział Szkoleń Zawodowych,
zawodowe@mckk.com.pl,
tel. 887 380 062, 887 380 064