Obsługa pilarek spalinowych

Obsługa pilarek spalinowych

Zapraszamy na kurs “Obsługa pilarek spalinowych”

Celem kursu  jest przygotowanie do obsługi pilarek spalinowych.

Program szkolenia

 • zasady BHP przy pracach z pilarką spalinową,
 • budowa pilarek spalinowych,
 • obsługa i konserwacja pilarek spalinowych,
 • praktyczne użycie pilarek spalinowych.

Warunki przyjęcia

 • posługują się pilarkami spalinowymi,
 • wykonują prace porządkowe przycinania gałęzi oraz dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych.

Organizacja zajęć

 • szkolenie obejmuje 4 godz. zajęć teoretycznych oraz 4 godz. zajęć praktycznych razem 8 godzin (1 dzień zajęć),
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
 • szkolenie kończy się egzaminem,
 • szkolenie jest organizowane po potwierdzeniu zgłoszeń od minimum 10 uczestników,
 • terminy rozpoczęcia najbliższych szkoleń zostaną ustalone z osobami zainteresowanymi.

Zapewniamy materiały dydaktyczne.

Termin szkolenia

 • I termin : 03.04.2020
 • II termin: 17.04.2020

Cena szkolenia

 • 450,00 zł