Obsługa instalacji z gazami technicznymi

Obsługa instalacji z gazami technicznymi

Obsługa instalacji z gazami technicznymi

Celem kursu “Obsługa instalacji z gazami technicznymi” jest uzyskanie wiedzy związanej z zagrożeniami występującymi przy bezpiecznej eksploatacji gazów technicznych poprzez zapoznanie uczestników z:

  • zasadami bezpiecznej organizacji pracy przy rurociągach gazów technicznych,
  • wszystkimi czynnościami wykonywanymi w ramach eksploatacji, remontów i inwestycji związanych z instalacjami gazów technicznych,
  • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w postępowaniu z gazami technicznymi, w tym w razie wystąpienia awarii instalacji,
  • metodami szybkiej identyfikacji przyczyn awarii.

Program szkolenia:

  • aktualne wymagania formalno-prawne dla nowych i modernizowanych instalacji gazów technicznych z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów interpretacyjnych,
  • systemy magazynowania i rozprowadzenia gazów technicznych,
  • rurociągi technologiczne, ich wytwarzanie, naprawy, montaż i modernizacja,
  • zasady bhp przy korzystaniu z gazów technicznych.

Kurs przeznaczony jest dla osób czynnych zawodowo oraz nowozatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą instalacji z gazami technicznymi.

Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

Kurs obejmuje: 8 godz. zajęć (1 dzień).
Termin szkolenia: do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.
Koszt szkolenia: 2000 zł za grupę.