Zespół

Nasz Zespół

Zarząd
Zarząd
Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty
   
Bogusław Szyszka - Prezes Zarządu

Związany z MCKK od początku istnienia Spółki. Początkowo jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie Dyrektor Zarządzający, a od 2018 roku – Prezes Zarządu Spółki.

Zawodowo przez wiele lat związany z KGHM Polska Miedź S.A. m.in. jako Dyrektor Generalny Biura Zarządu KGHM, dyrektor ds. pracowniczych, dyrektor ds. produkcji. Pełnił również funkcje dyrektora organizacyjnego i pracowniczego w Grupie Impel S.A.

Absolwent Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania kadrami oraz zarządzania finansami.

Monika Gazda - Wiceprezes Zarządu

Związana z MCKK od 1994 roku, a od 1996 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W latach 2004-2007 kanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Absolwentka Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ukończyła studia o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem (Executive MBA Programme) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Trener biznesu.

Legitymuje się zdanym egzaminem państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Joanna Krupa - Główny Księgowy, Prokurent

Główny księgowy, prokurent Spółki od 2015 roku.

Od 1998 roku zatrudniona w pionach finansowych spółek oraz podmiotów sektora publicznego.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Inspektor Jakości
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Edyta Zawadzka

tel. 887 380 087

e.zawadzka@mckk.com.pl


Sekretariat
Sekretariat

Karina Konopelska

tel. 887 380 060

info@mckk.com.pl


Dział szkoleń zawodowych, rozwojowy i nadzoru BHP

Szkolenia: BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, spawalnicze, SEP, górnicze (strzałowi, transport pionowy i poziomy), transport bliski – UDT, ADR.

Szkolenia rozwojowe: księgowe, kadrowe, prawne, z zakresu zarządzania, informatyczne, pedagogiczne, florystyczne, krawieckie i wiele innych…

Kierownik: Andrzej Przytuła
tel. 887 380 064
a.przytula@mckk.com.pl

 

Adresy i telefony:
zawodowe@mckk.com.pl
spawalnicze@mckk.com.pl
tel. 887 380 061
tel. 887 380 062
tel. 887 380 063

k.bilska@mckk.com.pl
kursy@mckk.com.pl
tel. 724 555 552


Dział Szkoleń Operatorskich
Dział Szkoleń Operatorskich

Szkolenia: operatorów maszyn górniczych, operatorów maszyn budowlanych, specjalistyczne górnicze, specjalistyczne dla dozoru, wózki jezdniowe – UDT.

Kierownik: Waldemar Poczynek
tel. 603 185 683
w.poczynek@mckk.com.pl

 

Adresy i telefony:
gornicze@mckk.com.pl
tel. 887 380 065
tel. 887 380 066


Dział Szkół Dla Dorosłych
Szkoła Języków Obcych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla górników, techników górników, elektromechaników, elektryków.

Egzaminy zawodowe OKE, przygotowanie do egzaminów eksternistycznych.

Kursy dofinansowane ze środków UE.

Kursy językowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, na zlecenie firm

Kierownik: Iwona Optołowicz
tel. 887 380 068
i.optolowicz@mckk.com.pl

 

Adresy i telefony:
szkoly@mckk.com.pl
tel. 665 444 472

jezyki@mckk.com.pl
tel. 887 380 070


Zespół Szkół MCKK

Publiczne, bezpłatne szkoły zawodowe dla młodzieży.

Dyrektor Szkoły: Lucyna Kubis
tel. 887 380 086
l.kubis@mckk.com.pl

 

Adresy i telefony:
zsz@mckk.com.pl
tel. 607 784 654


Dział Poligrafii

Drukujemy: wizytówki, ulotki, foldery, broszury, gazety, kalendarze, plakaty, torby reklamowe, bilety, notesy firmowe, etykiety, pudełka, druki medyczne, naklejki, koperty, dyplomy…

Wykonujemy projekty graficzne.

Kierownik: Krzysztof Mycan
tel. 887 380 092
k.mycan@mckk.com.pl

 

Adresy i telefony:
drukarnia@mckk.com.pl
ctp@mckk.com.pl (naświetlarnia)
tel. 887 380 071
tel. 887 380 072 (graficy)


Dział Finansowo-księgowy

Prowadzenie ksiąg, dokumentowanie sprzedaży, windykacja należności, kasa, płace, rozliczanie dotacji.

Główny Księgowy: Joanna Krupa
tel. 887 380 084
j.krupa@mckk.com.pl

 

Adresy i telefony:
info@mckk.com.pl
tel. 887 380 080
tel. 887 380 081
tel. 887 380 082
tel. 887 380 083


Dział Organizacyjno-prawny i Umów

Obsługa prawna MCKK w zakresie umów, kadr i dokumentacji szkoleniowej.

Prowadzenie dokumentacji Spółki.

Zabezpieczenie w zakresie IT.

Kierownik: Edyta Zawadzka
tel. 887 380 087
e.zawadzka@mckk.com.pl

 

Adresy i telefony:
info@mckk.com.pl
tel. 887 380 077
tel. 887 380 085
tel. 887 380 089


Dział Administracji

Obsługa administracyjno-gospodarcza MCKK.

Kierownik: Jolanta Świątek
tel. 601 818 448
j.swiatek@mckk.com.pl


Dział Promocji

Wsparcie marketingowe wszystkich działań MCKK.

Kierownik: Anna Głębocka
tel. 887 380 067
a.glebocka@mckk.com.pl