I tak to się zaczęło

I tak to się zaczeło

Tadeusz Borysiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej MCKK

Pierwszy Prezes Zarządu Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie (1993-2018). Przygotował i przeprowadził wyodrębnienie MCKK ze struktur KGHM Polska Miedź S.A. Od 2018 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wspomnienia pierwszego Prezesa Zarządu, twórcy Spółki MCKK i jej lidera w latach 1993-2018 – Tadeusza Borysiaka

„…Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr ma swój początek w strukturach Polskiej Miedzi. Spółka przejęła tradycje szkoleniowe Centrum Kształcenia Mechanizatorów Górnictwa (potem Centrum Kształcenia Kadr – CKK) powołanego do życia w ramach struktury organizacyjnej KGHM Oddział Zakład Doświadczalny w 1974 roku.

Z czasem, zakres działalności, oprócz szkoleń skierowanych bezpośrednio do pracowników dołowych, poszerzał się zgodnie z bieżącymi potrzebami. Były to między innymi  organizowane wraz z uczelniami wyższymi studia podyplomowe dla kadry kierowniczej, seminaria z zakresu prawa i zarządzania, szkolenia językowe i inne.

Ponadto działalność CKK objęła również usługi poligraficzne w zakresie przygotowywania materiałów szkoleniowych dla słuchaczy oraz badania psychologiczne kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

W 1993 roku,  zgodnie z życzeniem ówczesnych władz Polskiej Miedzi, CKK zostało wyłączone ze struktur Biura Zarządu i przekształcone w spółkę prawa handlowego bez udziału KGHM. Wtedy też została wprowadzona nowa nazwa Spółki: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr. Pod tą nazwą funkcjonujemy z powodzeniem po dziś dzień i jesteśmy najbardziej rozpoznawalną marką związana z kształceniem w naszym Regionie.

Po uporządkowaniu spraw organizacyjnych, majątkowych i kadrowych przystąpiliśmy do budowania nowej oferty szkoleniowej. Zdywersyfikowaliśmy naszą działalność  tworząc paletę kursów i szkoleń, które odpowiadały na potrzeby rynku.

I tak to się zaczęło…

Jednak aby firma utrzymała się na rynku szkoleniowym, co więcej, rozwinęła skrzydła w zmieniających się szybko realiach ekonomicznych i technologicznych trzeba było podejmować szereg niełatwych działań.

Dążyliśmy do tego, by firmę przede wszystkim rozwijać. Stworzyliśmy szkoły policealne, które zyskały uznanie pracodawców w naszym regionie. Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się szkoły informatyczne, a w późniejszym okresie szkoła górnicza dająca gwarancję zatrudnienia w kopalniach KGHM. Obecnie szkołę policealną zastąpiły kwalifikacyjne kursy zawodowe kształcące w zawodach górniczych i elektrycznych zarówno zaocznie, jak i eksternistycznie.

Kolejnym rozwiązaniem świadczącym o ciągłym poszukiwaniu nowych rynków zbytu był rozwój szkoły językowej. W historii tej szkoły są okresy wyjątkowej prosperity. Ilość osób, która korzystała wtedy z nauczania różnych języków obcych dochodziła do 650 rocznie. Dziś, Szkoła Języków Obcych MCKK, to szkoła z tradycjami. Kształci dzieci, młodzież i dorosłych, przygotowuje do egzaminów państwowych oraz organizuje specjalistyczne kursy językowe dla firm.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii MCKK była decyzja o budowie poligonu szkoleniowego. Na kawałku hałdy górniczej, który początkowo otrzymaliśmy od KGHM, rozpoczęliśmy budowę całej infrastruktury górniczej, bez której trudno sobie wyobrazić istnienie MCKK.

Obecnie poligon szkoleniowy, to 10 331 m2 powierzchni, trzy budynki szkoleniowe w których znajdują się pracownie: obróbki ręcznej,  hydrauliki siłowej, układów pneumatycznych i elektropneumatycznych,  a także spawalnia. Poligon szkoleniowy, to również  plac manewrowy wraz z trzynastoma maszynami górniczymi, symulacje trzech przodków górniczych, 2 symulatory jazdy maszynami górniczymi, suwnica bramowa oraz szkoleniowe wyrobisko górnicze. O ile mi wiadomo, nie ma w Polsce drugiego ośrodka tak przygotowanego do prowadzenia szkoleń dla górnictwa.

W 2000 rozpoczęła działalność Uczenia Zawodowa Zagłębia Miedziowego, której byliśmy założycielem (obecnie uczelnia włączona w struktury Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach). Utworzenie szkoły wyższej było bardzo ważną decyzją w historii MCKK, ogromnym wyzwaniem organizacyjnym załogi, ale też wielką satysfakcją dla osób, które tę decyzję wdrażały w życie.

W 2013 roku powołaliśmy do życia Zespół Szkół MCKK, w skład którego weszły Zasadnicza Szkoła Zawodowa MCKK (obecnie Szkoła Branżowa I stopnia) kształcąca w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej oraz Technikum MCKK kształcące w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Obecnie planujemy poszerzyć wachlarz zawodów w których kształcimy. Nasze szkoły posiadają umowy patronackie m.in. z KGHM Polska Miedź i Tauron Dystrybucja.

W 1975 roku, jeszcze w strukturach KGHM, rozpoczęła swoją działalność drukarnia. Zaczynaliśmy od druku offsetowego, a zakup pierwszych maszyn wymagał pozwoleń Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.  Stale unowocześnialiśmy i wzbogacaliśmy nasz park maszynowy. Dziś, po 43 latach od wydrukowania pierwszej kartki, oferujemy pełny wachlarz usług: od projektu, przez druk po prace introligatorskie.

Drugim ramieniem naszej działalności usługowej jest pracownia badań psychologicznych, która podobnie jak drukarnia, rozpoczęła swoją działalność jeszcze w strukturach KGHM, a do dziś prowadzi badania psychotechniczne dla kierowców czy operatorów maszyn.

Reasumując: aby taka firma jak nasza utrzymała się na rynku musi spełnić wszelkie podstawowe kryteria, tj. stale rozwijać się dopasowując swoją ofertę do potrzeb mieszkańców regionu, posiadać dobrze wyposażoną bazę szkoleniową, doświadczenie, zasoby ludzkie, kapitał itd. Ale musimy pamiętać też o jednej, bardzo prostej zasadzie – o zadowoleniu naszych klientów. Mamy nadzieje, że to ostatnie kryterium jest spełniane. Niech za potwierdzenie tego służy nam fakt, że przez 25 lat działalności wydaliśmy już przeszło 350 tysięcy zaświadczeń. To tak, jakbyśmy przeszkolili prawie pięć razy każdego z mieszkańców Lubina!