Certyfikaty

Certyfikaty

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr posiada liczne zewnętrzne potwierdzenia poziomu świadczonych usług.