Kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji GIW.11 organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji GIW.11 organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Zapraszamy na kurs przygotowujący do państwowego egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację GIW.11 ORGANIZACJA PROCESU PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH w sesji I-II 2022 r. przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Kurs obejmuje 184 godzin zajęć, w tym 66 godz. zajęć teoretycznych i 118 godz. zajęć praktycznych (projektowych).

Zajęcia realizowane będą w terminie od września do grudnia 2021 roku, zaś egzamin zawodowy odbędzie się w terminach 11 – 15 stycznia 2022 r. – egzamin teoretyczny w formie elektronicznej i egzamin praktyczny w dniu 10 stycznia 2022 r.

Cena kursu zawiera:  zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz catering, przy grupie liczącej minimum 10 osób, wynosi 2 400,00 zł od osoby.

Bliższe informacje

Sekretariat Szkół dla Dorosłych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, pokój 3, tel. 665 44 44 72

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 1 WRZEŚNIA 2021r!