Kurs „Obsługa przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach”

Kurs „Obsługa przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach”

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną. Egzaminy przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny/Urząd Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowej i bezpiecznej obsługi przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach kolejowych.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych i egzamin przed TDT/UDT (3 dni w godzinach od 8:00 do 14:45).

Miejsce szkolenia

MCKK lub miejsce uzgodnione ze zleceniodawcą.

Termin

09-11 grudzień 2019 r.

Cena kursu wraz z egzaminem TDT/UDT :

690 zł/os.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy, potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny przemysłowej lub pozytywnym wynikiem badań psychofizycznych,
  • kandydaci ubiegający się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach powinni mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową oraz co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi ww. urządzeń.

 

Zagadnienia tematyczne:

  • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym.
  • Podstawowe wiadomości z fizyki i mechaniki. Właściwości fizyczne wybranych materiałów.
  • Podstawowe wiadomości z elektrotechniki.
  • Budowa i działanie przeciągarki wagonowej.
  • Obowiązki obsługi przeciągarki wagonów podlegającej dozorowi technicznemu.
  • Przepisy bhp i ppoż. obowiązujące przy obsłudze przeciągarki wagonów.
  • Zajęcia praktyczne.

Szczegółowe informacje i zapisy

Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
tel. 887 380 062, 887 380 064

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *