Konstytucja

Konstytucja

Dziś obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji – pierwszego w Europie i drugiego na świecie aktu prawnego, nazywanego także ustawą zasadniczą, dokumentu mającego najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

Konstytucja określa między innymi podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.
Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał. Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym w Państwie. 🇵🇱🇵🇱