Intensywny kurs języka polskiego, jako języka obcego z modułem języka medycznego

Intensywny kurs języka polskiego, jako języka obcego z modułem języka medycznego

Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie medyczne, pragnących wejść na rynek pracy w Polsce w swoim zawodzie.

Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny medycyny, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych i wypełniania dokumentacji medycznej.
Uczestnicy kursu zapoznają się z terminologią specjalistyczną związaną z medycyną, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku, także naukowym.
Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.
Więcej informacji oraz zapisy na dedykowanej stronie:
oraz pod numerem telefonu 665 444 472 (p. Iwona Optołowicz – kierownik Szkoły języków Obcych MCKK)