Pożyczka na szkolenie

Pożyczka na szkolenie

Przyjdź!
Zapisz się na kurs!
Skorzystaj z pożyczki!

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wzięcia nieoprocentowanej pożyczki na każdą formę kształcenia (kursy, szkolenia) realizowaną w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr!
Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 zł do 100 000 zł.
Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia lub zastawu).

Z pożyczki korzystać mogą zarówno osoby pracujące, bezrobotne, jak i przedsiębiorcy.

Pożyczka musi zostać spłacona w okresie 60 miesięcy od momentu zaciągnięcia.

Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone, a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%!

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.open.frp.pl

ZAPRASZAMY!