Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Fundusz na rok 2020 już dostępny! Krótkie terminy składania wniosków!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Dysponentem środków są powiatowe urzędy pracy.

Sprawdź szczegóły:

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Poziom dofinansowania do 100% (w zależności od wielkości firmy).

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr realizuje projekty dofinansowane ze środków KFS.

Możemy stworzyć dla Państwa szkolenie i pomóc w otrzymaniu dofinansowania.

 

Kontakt:
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
Dział Szkoleń Rozwojowych

Kamila Bilska
tel. 724 555 552
k.bilska@mckk.com.pl