Dofinansowanie do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych

Dofinansowanie do szkoleń z BUR

Od 2016 roku możliwe jest pozyskiwanie środków na szkolenia realizowane przez podmioty zarejestrowane w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych – BUR. Rejestracja jest formą potwierdzenia standardu realizowanej usługi.

Dofinansowanie z BUR ma na celu wspieranie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników za pomocą doradztwa oraz wybranych usług rozwojowych (szkoleniowych).  Dzięki takiemu wsparciu osoby pracujące mogą nabyć lub potwierdzić swoje kwalifikacje, a firmy mają szansę na rozwój.

Dofinansowanie  wynosi od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej. Należy jednak pamiętać, że istnieje limit możliwych do pozyskania środków.

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy uczestnicy spełniają określone kryteria.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr jest placówką szkoleniową wpisaną do BUR. Od 3 lat realizujemy projekty dofinansowane w ten sposób.

Możemy stworzyć dla Państwa szkolenie i pomóc w otrzymaniu dofinansowania.

Nasze szkolenia w BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=5062

 

Kontakt:
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
Dział Szkoleń Rozwojowych

Kamila Bilska
tel. 724 555 552
k.bilska@mckk.com.pl