Plac manewrowy

Plac manewrowy

Plac manewrowy, na którym prowadzone są zajęcia praktyczne na kursie „Kierowca wózków jezdniowych”, jest układem dróg utwardzonych wyposażonym w rampę najazdową do nauki jazdy po wzniosach.

Plac pozwala na ćwiczenie umiejętności prowadzenia wózków jezdniowych, doskonalenia technik transportu ładunków, a co za tym idzie, bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych. Kursanci, podczas zajęć praktycznych wykonują takie czynności jak: zatrzymywanie wózka w wyznaczonym miejscu, podjazd pod ładunek, załadunek, transport, rozładunek, przenoszenie ładunków typowych i nietypowych, omijanie przeszkód, manewrowanie wózkami. Kursanci korzystają z przygotowawczych pomocy, takich jak pachołki, obciążenie na widły oraz palety i pojemniki do nauki sztablowania.

Plac jest oczywiście przygotowany jest do egzaminów zgodnie z wytycznymi UDT.

Po więcej informacji na temat kursu „Kierowca wózków jezdniowych” zapraszamy pod numer telefonu 887 380 066.