facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO o nazwie MIEDZIOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR W LUBINIE

  MCKK jest placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty i działa zgodnie z wpisem do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lubińskiego.

  Zakres działalności (wyciąg ze Statutu placówki; §1):

  • Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, nazywane w dalszej części MCKK, prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kształcenia i wychowania (kształtowania postaw) mającą na celu doskonalenie przygotowania zawodowego poprzez podnoszenie poziomu specjalistycznych kwalifikacji i wiedzy oraz kształtowanie postaw i umiejętności społecznych właściwych dla danego zawodu.
  • Cel o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez:
   • organizację kursów, kursów zawodowych, seminariów i praktyk zawodowych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
   • organizację szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • podejmowanie inicjatyw edukacyjnych (np. w zakresie opracowania i przygotowania wydawnictw edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, udziału w konferencjach i sympozjach itp.), zgodnie z potrzebami KGHM "Polska Miedź" S.A., a także firm i mieszkańców regionu,
   • promowanie i kształtowanie właściwych dla danego zawodu postaw i zachowań poprzez realizację autorskich programów nauczania, przygotowywania wydawnictw dydaktycznych i informacyjnych, a także poprzez współpracę z placówkami i instytucjami kształcącymi i wychowującymi młodzież oraz dorosłych dla potrzeb rynku pracy.
  • Działalność szkoleniowa prowadzona jest w różnych systemach nauczania (stacjonarnym, zaocznym, z oderwaniem lub bez oderwania od pracy) wg potrzeb i oczekiwań słuchaczy, z wykorzystaniem przygotowywanych przez MCKK materiałów szkoleniowych, stosownie do ustaleń wynikających z programów nauczania dotyczących poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych.

  • Zdjęcie: placowka_1.jpg

  Pierwszy wpis MCKK
  do Rejestru Kuratora Oświaty

  • Zdjęcie: placowka_2.jpg

  Aktualny wpis do Ewidencji
  Szkół i Placówek Niepublicznych  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone