facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Maszynista maszyn wyciągowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  Warunki przyjęcia:

  • minimum 21 lat życia,
  • wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne,
  • minimum 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego w tym 6 miesięcy w szybowych brygadach remontowo-konserwacyjnych, 6 miesięcy w brygadzie konserwatorów maszyn wyciągowych, 3 miesiące na stanowisku sygnalisty, 6 miesięcy szkolenia praktycznego kierowania maszyną wyciągową przy ciągnieniu urobku pod nadzorem maszynisty wyciągowego.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacze otrzymują świadectwo zgodne
  z obowiązującym wzorem MEN.

  Organizacja zajęć:

  • kurs obejmuje 136 godz. zajęć teoretycznych (17 dni) oraz 16 godzin ćwiczeń (2 dni) oraz egzamin wewnętrzny (1 dzień),
  • zajęcia teoretyczne, ćwiczenia oraz egzamin wewnętrzny odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
  • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów zgodnie z harmonogramem.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • budowy górniczych wyciągów szybowych,
  • sygnalizacji szybowej,
  • konserwacji maszyn wyciągowych,
  • zasad wykonywania robót szybowych.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone